Ohraňování
Programování v RADANu
Ohraňovací lis Trumpf
CNC laser Trumpf
CNC ohraňovací lis Trumpf
Práce ve WORKPLANu

Jak zkrátit výrobní čas optimalizací programování

Společnost Métal Industrie byla založena v roce 1993 sloučením tří společností, které se specializovaly na výrobu plechových výrobků a dekorací a pro jejich výrobu využívaly služeb externích firem, které jim výrobky vypálily na laseru.

V roce 2011 se přestěhovali z dílny o velikosti 300 m2 do větších prostor o velikosti 2 000 m2 a investovali do nákupu poloautomatických řezacích strojů a špičkových ohraňovacích lisů. Nyní pracují ve 24hodinovém provozu se 17 zaměstnanci, novými CNC stroji a nabízejí služby plošného laserového pálení a ohýbání na ohraňovacích lisech.

Zakázka na dodávku kovových košů na chléb pro restauraci umístěnou v Eiffelově věži se stala hlavním důvodem pro zakoupení CAD/CAM softwaru RADAN na tváření plechů.

Vincent Glatre, výrobní ředitel společnosti Métal Industrie, říká: „Software dodaný s laserem nedokázal vyřešit náš problém se složitým programováním nutným pro výrobu našich dílců a přinášel nám víc problémů než vypálených tabulí.“ Naléhavě tedy začali vybírat mezi několika softwary a již první testy RADANu s jeho výkonným nestingem jim umožnily dodržet dodací termín svých zakázek.

„Kromě okamžitého vyřešení problému s nestingem jsme také ihned zaznamenali 10% úsporu času pálení oproti předchozímu programovacímu softwaru.“

V Métal Industrie zpracovávají měsíčně okolo 2 800 tun materiálu, zejména oceli, nerezové oceli a hliníku v tloušťkách od 0,5 mm do 25 mm, a snadno zvládají zakázky od kusových po desetitisícové série.

Pan Glatre říká, že od doby, co pořídili CAD/CAM systém RADAN, se ze softwaru stal nástroj stejně cenný jako samotný CNC laser. „Zpočátku jsme programovali pomocí softwaru dodaného s našimi CNC stroji, ten byl dostačující pro jednoduché programování a jednoduché zakázky, ale protože se nám dařilo získávat čím dál složitější zakázky, ocenili jsme automatizační funkce RADANu, které byly schopné optimalizovat nesting a ušetřit tak náklady na materiál a zásadně zvýšit naši produktivitu.“

Stejně jako v mnoha jiných společnostech, i zde tvořili cenové nabídky pomocí interních kalkulačních tabulek. „Celý proces se podstatně zjednodušil po zakoupení modulu Radquote v RADANu, který obsáhne všechny námi používané technologie a zároveň i ostatní data nezbytná pro přesné a korektní kalkulace, jako např. náklady na analýzu a přepravu. Díky plné flexibilitě RADANu můžeme nabídky přizpůsobit konkrétním požadavkům každé firmy.“

Poté, co roku 2017 investovali do nákupu 170tunového ohraňovacího lisu, rozšířili svoji licenci RADANu o modul Radbend na ohýbání, čímž pokračovali v nasazení offline programování, což jim umožnilo najít a analyzovat případné výrobní problémy ještě před naceněním zakázky a její výrobou.

Radbend obsahuje všechna data o stroji, včetně počtu os, typu dorazů a používaných nástrojů, a umožňuje přesnou simulaci ohýbání a ověření NC kódu. Díky tomu se programátor ujistí, že nedojde ke kolizi se strojem nebo nástrojem, a že je možné dílec bez problémů vyrobit. Pokud se vyskytne nějaký problém, software jej pomůže najít a případně i vyřešit.

„U většiny dílů se jedná opět o automatizovaný proces. Operátor jednoduše načte 3D model dílce a nechá Radbend navrhnout postup, technologii a parametry ohýbání.“

„Naše licence RADANu obsahuje vysoce výkonný nesting - Radnest. Radnest nám šetří obrovské množství času a umožňuje nám na plochu tabule vyskládat mnohem více dílců než by dokázali naši programátoři ručně. Jakmile do Radbendu načteme 3D soubor od zákazníka, vytvoříme korektní rozvin pro naše nástroje, který pak vypálíme na laseru.“

Dalším krokem softwarového zdokonalování výrobního procesu bylo hledání platformy pro centralizaci dat a sledování strojů na dílně. „Používali jsme několik programů pro nákupy, plánování, nabídky jsme tvořili v modulu Radquote v RADANu a v účetnictví, takže komunikace mezi jednotlivými úseky opravdu nebyla snadná.“

Po zhlédnutí několika ERP systémů si v Métal Industrie zvolili WORKPLAN, který, stejně jako RADAN, pochází z portfolia společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence. „Využívá databázi společnou pro všechny služby, informace jsou tedy centralizovány bez nutnosti opakovaného zadávání. WORKPLAN je plně propojený i s RADANem, od tvorby nabídek až po programování a správu dílny.“

„Tento software šetří neskutečné množství času a zároveň v reálném čase poskytuje přístup k datům v každém kroku našeho podnikání. Například jsme schopni zákazníkovi sdělit přesný stav jeho objednávky – počítače v dílně zobrazují aktivitu operátorů od řezání až po balení hotových výrobků.“ Dle pana Glatrea jim to dává naprostou kontrolu nad firemním plánováním a přehled nad zakázkami, což zajistilo hladký chod výroby ve společnosti.

Jak nabídky z modulu Radquote, tak nesting v RADANu, se automaticky otevírají ve WORKPLANu, takže uživatelé mohou zjistit o zakázce naprosto vše, aniž by opustili tento software. Vincent Glatre uvádí příklad toho, jak tyto dva softwarové balíčky hladce a efektivně spolupracují: „Umožňují nám předvídat skladové nákupy na základě předchozích schválených objednávek a množství skladového materiálu. O dva měsíce později, WORKPLAN automaticky využije nesting z RADANu s přihlédnutím ke geometrické složitosti součástí vyřezaných laserem, a používá data k vytvoření nabídky založené na skutečných a přesných informacích. Obrovskou výhodou tohoto softwaru je, že díky němu jsou všechny naše obchodní procesy a informace snadno přístupné a transparentní.“

„Celkově vzato, v Métal Industrie jsou softwary RADAN a WORKPLAN naše budoucnost.“

Do třetice byl v této společnosti integrován další produkt od Hexagon Manufacturing Intelligence – WORKXPLORE, jenž je výkonným prohlížečem a analyzátorem 3D modelů a sestav, který velmi rychle importuje a analyzuje soubory jakýchkoliv formátů a velikostí. Ve srovnání s původní CAD aplikací trvá otevření 3D souborů asi polovinu času.

Klíčové výhody:

  • zkrácení výrobního času o 10 % díky optimalizaci technologie pálení a ohýbání v RADANu,
  • optimalizace skládání za účelem snížení materiálových nákladů a zvýšení produktivity díky Radnestu,
  • Radquote zvládl všechny požadované technologie a zároveň podporuje ostatní data nezbytná pro přesné a funkční kalkulace, jako např. analýzu a přepravu,
  • WORKPLAN nám integroval všechny informace o nabídkách, zakázkách a procesu výroby do jednoho prostředí, a vyřešil tak všechny naše problémy v této oblasti.

.

 

Další